PO Generalforsamling 4. oktober 2020

Klubhus med ny overdækning

Formandens beretning og det efterfølgende referat fra Generalforsamlingen, afholdt i klubhuset, den 4/10, 2020 er udsendt til alle medlemmer. Ekstra kopier kan rekvireres ved henvendelse til formanden.

 

Følgende blev efterfølgende aktiveret:

 

Ledelse:

Formand: Niels

Næstformand og Sekretær: Gerd

Kasserer: Finn C.

Medlemmer: Jan P. og Jan T.

Suppleanter: Henning og Gitte

Revisor: Hanne

 

Festudvalg: Medlemmer der skriver sig på listen over de planlagte aktiviteter

ForsyningsudvalgJan P. og Tove

Vinterpetanque tovholder: Lisbeth

Træning: Jan T.

 

Kvartetspil:

Finn L. som Holdleder. 

 

Spilledage:

April-Oktober.

Tirsdage,Torsdage og Søndage kl. 14:00-16:00.

November-Marts:

Tirsdage og Torsdage kl. 13:00-15:00

 

Årskontingent: kr.350 helårligt, til betaling senest 31/3, 2021.

 

Vedtægter, Klik her