Petanque spilles kloden rundt, af alle - og i alle aldre!

Aktivitetskalender

Nymalet Klubhus

 Sommersæson 2019

Standerhejsning, tirsdag 2/4

Single Mesterskab og Sommerfest, søndag 1/9

PO Masters, søndage fra 5/5 - 29/9

Generalforsamling, søndag 6/10

Stander nedtagning, tirsdag 29/10 

 

NB.: Ret til ændringer forbeholdes!

Nyt fra Formand, Bestyrelse og Udvalg

Præmiespil

Med minimum 8 deltagere spiller vi Præmiespil hveranden torsdag sammen med den almindelige træning. Første gang torsdag, den 23/5. Ingen tilmelding, men deltager man i Præmiespillet erlægges der kr. 10 som gebyr for deltagelsen.

Finn kaster første kugle med Anita som kontrollant!

"Nye Petanquebaner"

Projekt "Nye Petanquebaner" i Højby Park, der er blevet muligt med en flot donation fra VELUX FONDEN, med allokering af areal og foræring af Skurvogn fra Nordskolen afd. Højby, med et flot gennemført gravearbejde af vores entreprenør AEH ApS, Vig, og ikke mindst også med en aktiv arbejdsindsats af petanqueklubbens senior medlemmer, er nu gennemført!

Banerne blev Indviet i forbindelse med Højby Lokalråds Nytårskur, lørdag den 5. januar, 2019